2020 metų veiklos ir finansinė ataskaita

Pandeminiai metai gerokai pristabdė gyvenimą visose srityse, tame tarpe ir NVO sektoriuje. Uždaryti namuose po devyniais užraktais didelę metų dalį negalėjome plačiai vystyti veiklos (kas turi bent menką supratimą ką reiškia prižiūrėti staiga be mokyklos likusį neįgalų vaiką, tas mus supras).

Nepaisant to, 2020 metais veikla vykdyta dalyvaujant virtualioje Reto sindromo konferencijoje Jungtinėje Karalystėje kuri buvo skirta visų pirma bendravimo ugdymo temai. Konferencija buvo nemokama ir atvira visiems, tad dalinomės žiniomis ir kvietėme registruotis visus norinčius.

Taip pat nuotoliniu būdu dalyvavome visuotiniame Rett Syndrome Europe narių susirinkime (2 atstovai), kur Lietuvos atstovė (Laura Kanapienienė) buvo išrinkta vienu iš naujos RSE valdybos nariu.

Taip pat, 2020 metais sulaukėme tikslinės paramos skirtos konkrečios mergaitės terapinėms reikmėms, tad panaudojant šias lėšas šeimai buvo suteiktos reikalingos mankštos ir masažai.

Galiausiai, toliau puoselėjame ir plečiame savo uždarą šeimų tarpusavio pagalbos grupelę, kuri beveik kasmet pasipildo naujais nariais.

Ir nors negalime šiais metais pasigirti gausiomis nuotraukomis, susitikimų akimirkomis ar pasiekimais, visgi džiaugiamės, kad visi sėkmingai išlaukėme sunkiausią pandemijos laiką ir su viltimi laukiame kitų metų.

Dar vienerius metus tariame nuoširdų Ačiū visiems mus remiantiems. Be Jūsų mes negalėtume vykdyti savo veiklos.

2020 m. Fondo visos gautos lėšos 2.867 Eur, kurias sudarė:

  • 1.067 Eur – VMI pervesta 2 proc. parama iš gyventojų pajamų mokesčio;
  • 1.800 Eur – tikslinė parama iš juridinių asmenų.

2020 m. Fondo išlaidas (1.301 Eur) sudarė:

  • Suteiktos paramos sąnaudos (1.205 Eur) – terapinės paslaugos (makštos ir masažai) 1 šeimai pagal tikslinės paramos sutartį.
  • Veiklos ir administracinės sąnaudos (22 Eur) – interneto svetainės išlaikymas.
  • Banko komisiniai (74 Eur).

Likusi nepanaudota finansavimo suma (įskaitant ankstesnių metų likutį), kuri perkeliama į kitus metus 4.552 Eur.