2015 metų veiklos ir finansinė ataskaita

Agotos labdaros ir paramos fondas įsteigtas asmenine iniciatyva 2015 metų rugsėjį. Pirmais metais po Agotos diagnozės nepažinojome nei vienos kitos šeimos, auginančios vaiką su Rett‘o sindromu, tad kurti asociaciją neatrodė tikslinga. Tuomet apie fondo įsteigimą ir jo veiklos pradžią paskelbėme spalio paskutinėmis dienomis dalyvaujant ketvirtajame Europiniame Rett‘o sindromo kongrese, Romoje (Italija). Po informacinio bado Lietuvoje, kongrese gautas žinių kiekis buvo be galo vertingas ir tuo pačiu kvapą gniaužiantis. Čia užmegztos pažintys su kitais tėvais bei organizacijomis įkvėpė judėti į priekį. Kongrese dalyvauta Rett Syndrome Europe (RSE), Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ (tuo metu ši asociacija atstovavo Lietuvą RSE) bei asmeninėmis lėšomis.

Grįžus iš konferencijos Lietuvoje laukė svarbi pažintis su kita nuostabia mergaite ir taip mūsų ratelis pradėjo po truputį plėstis.

2015 m. Fondo surinktos lėšos 845,09 Eur, kurias sudarė:

  • 100 Eur – parama iš juridinio asmens, paramos teikėjo;
  • 745,09 Eur – parama iš fizinių asmenų.

2015 m. Fondo išlaidas (1,68 Eur) sudarė banko komisinio sąnaudos. Daugiau išlaidų Fondas 2015 m. nepatyrė, gautas finansavimas šiais metais nebuvo panaudotas ir perkeliamas į kitus metus.